Psicologia

Per a Clínica Eupnea és important atendre les necessitats psicològiques que poden generar els problemes de salut i també atendre les necessitats psicològiques dels familiars de les persones amb problemes de salut.

S'ha creat un espai on expresar, comunicar dubtes, sentiments, limitacions, emocions, relacionats amb afeccions mèdicas en un entorn professional. Amb el propòsit d'aconseguir una salut integral. També s'informa sobre hàbits o costums que poden precedir o acompanyar malalties, si resulta necessari.

Un psicòleg de Clínica Eupnea atendrà a les persones que demandin la seva consulta, o bé que hagin sigut aconsellats pel seu metge especialista.