Fisioterapia respiratòria

És la disciplina dedicada a millorar i restablir una respiració adient quant existeix una dificultat respiratòria.

Els objetius son:

  • Evitar seqüeles respiratòries
  • afavorir el drenatje de les secrecions nasals o bronquiales
  • treballar i reeducar la musculatura respiratòria
  • potenciar el tractament farmacològic
  • promoure l'autocontrol de la respiració 

Un fisioterapeuta especialitzat, junt a l'especialista mèdic, son els professionals que dirigeixen la terapia, ajuden i supervisen al pacient, avaluant també la consecució dels objectius marcats.