Deshabituació tabàquica

Clínica Eupnea ofereix un programa de deshabituació tabàquica a aquells pacients que desitgin deixar de fumar.

Deixar de fumar és posible si està informat de com fer-ho i compta amb ajuda. 

El programa consta de

  • una primera visita ón es realitza el diagnòstic de tabaquisme i de les seves característiques
  • un reconeixement mèdic:  espirometria, radiografía i mesura de monòxid de carboni exhalat
  • un esquema o número de visites de seguiment necesàries per incrementar l'èxit del tractament
  • intervenció per part de més d'un professional sanitari (pneumòleg, cardiòleg, fisioterapeuta o psicòleg)
  • material de suport, sessions grupals i altres eines d'ajuda
  • tractament farmacològic en els casos necesaris i un suport psicològic especialitzat

 

.