Pneumologia

És l'especialitat mèdica que estudia les malalties del pulmó, la pleura i el mediastino. És la més jove, va néixer l'any 1977.

A nivell preventiu avalua la capacitat respiratòria, estima el tabaquisme (i el tractament necessari per a la seva deshabituació), i valora la roncopatia com a part dels síndromes que poden afectar la qualitat de vida o ésser un factor de risc cardovascular.

Els problemes mèdics que tracta són freqüents, com l'asma, infeccions, apnees de la son, problemes derivats de l'ús del tabac, també el càncer de pulmó, entre altres.

Els avanços en pneumología són notoris i els seus tractaments cada vegada més específics, on la tecnologia s'està involucrant.

ESTUDIS DIAGNOSTICOS

Espirometria

Funcionalisme pulmonar 

Mesurament òxid nítric i mesurament monòxid de carbó

Pulsioximetria continua

Poligrafía nocturna domiciliària o estudi de la son

Titulació de CPAP

Ecografia toràcica